Ekonomi för Trollhättans Bridgeklubb  20081013 utskrivet: 2008-10-13

Per I skyldig TBK:    785 kr
Skuld hyra Veteraner  -1200 kr
Tillgodo bronspoäng SBF +209 kr
TBK netto:       -206 kr


20081013 Spelaravgifter 8*35     = 280        280
20081013 Inköpt fika enl kvitto    - 50 utbetalt 50 230
20081013 Priser            - 0 utbetalt  0 230
20081013 Hyra till Veteranerna     -200        30
20081013 Bronspoäng SBF 4*5 kr     -20         10

Per I skyldig TBK:    1015 kr
Skuld hyra Veteraner  -1400 kr
Tillgodo bronspoäng SBF +189 kr
TBK netto:       -196 kr


Pristagare
20081013 1 Per Ivarsson      0 kr utbetalt  0
20081013 1 Jonas Hogedal      0 kr utbetalt  0
                  0        0

20081013 Inbetalt hyra Veteranerna      800 kr
20081013 Inbetalt hyra Veteranerna      600 kr

TBK är skyldig Per I:   385 kr
Tillgodo bronspoäng SBF +189 kr

TBK netto:       -196 kr


Se gamla ekonomi-sidor !