2008-03-03  TBK 48

Scoretavlor

4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.

Plac Par Poäng   % Namn                   MID   Klubb                  

  1  1   82 65,1 Lennart Lindberg - Jan-Åke Blixt   12782 10061 Vänersborgs BS              
  2  6   67 53,2 Lars-Erik Moberg - Björn Skagerstam  8593 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
  3  5   66 52,4 Mats Nordén - Ulf Mårtensson     37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb         
  4  7   64 50,8 Rolf Westlund - Jonas Hogedal    91095 29993 Vänersborgs BS              
  5  3   59 46,8 Stefan Stolt - Jan Wigren      29994 88328 Vänersborgs BS              

  6  4   57 45,2 Gunnar Andersson - Galina Nilsson  20573 29991 Vänersborgs BS              
    8   57 45,2 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson  84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
  8  2   52 41,3 Per Ivarsson - Ann Stridh      26016 30023 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS

---------------------------------------------------------------------------------
Tyvärr inga givar utlagda pga fil saknades på diskett.
:

Bricka: 1       Bricka: 2       Bricka: 3     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
7 3  400    6 0   7 3  100    6 0   4 2 1010    5 1
4 2  120    2 4   4 2   -420  2 4   7 3 1010    5 1
6 5  120    2 4   6 5   -420  2 4   6 5  510    2 4
8 1  120    2 4   8 1   -420  2 4   8 1    -50  0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 4       Bricka: 5       Bricka: 6     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
1 4  200    6 0   5 3  990    6 0   1 4  150    5 1
7 6  150    4 2   8 2  680    4 2   5 3  150    5 1
5 3    -90  1 5   1 4  650    2 4   8 2  110    2 4
8 2    -90  1 5   7 6  500    0 6   7 6   -100  0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 7       Bricka: 8       Bricka: 9     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
1 7  200    5 1   1 7  420    4 2   1 7  100    4 2
6 4  200    5 1   6 4  420    4 2   6 4  100    4 2
2 5  120    2 4   8 3  420    4 2   8 3  100    4 2
8 3  100    0 6   2 5  170    0 6   2 5   -620  0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 10       Bricka: 11       Bricka: 12     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
3 6   -200  5 1   2 1  480    3 3   3 6  100    6 0
7 5   -200  5 1   3 6  480    3 3   2 1   -110  2 4
2 1   -300  1 5   7 5  480    3 3   7 5   -110  2 4
8 4   -300  1 5   8 4  480    3 3   8 4   -110  2 4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 13       Bricka: 14       Bricka: 15     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
8 5  600    6 0   3 2  130    6 0   1 6  650    4 2
4 7  150    4 2   1 6    -50  2 4   3 2  650    4 2
1 6   -100  1 5   4 7    -50  2 4   8 5  650    4 2
3 2   -100  1 5   8 5    -50  2 4   4 7  620    0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 16       Bricka: 17       Bricka: 18     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
8 6  430    6 0   4 3  100    6 0   2 7  130    5 1
2 7    -50  3 3   2 7  50    3 3   8 6  130    5 1
4 3    -50  3 3   5 1  50    3 3   5 1  50    2 4
5 1   -100  0 6   8 6   -510  0 6   4 3   -100  0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 19       Bricka: 20       Bricka: 21     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
3 1  100    6 0   8 7   -100  6 0   6 2   -170  6 0
6 2   -170  4 2   3 1   -140  2 4   5 4   -200  4 2
5 4   -620  1 5   5 4   -140  2 4   8 7   -420  2 4
8 7   -620  1 5   6 2   -140  2 4   3 1   -450  0 6


Handikapp-resultat 4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63,0. Snitthandikapp: 42,2.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng   % Namn                  Hcp%   Hcp   MID   Klubb                  
  1  1  74,3 59,0 Lennart Lindberg - Jan-Åke Blixt   27,2 32,8 -7,7 12782 10061 Vänersborgs BS              
  2  5  72,2 57,3 Mats Nordén - Ulf Mårtensson     52,0 52,0  6,2 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb         
  3  6  65,6 52,1 Lars-Erik Moberg - Björn Skagerstam 28,1 52,0 -1,4  8593 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
  4  8  62,3 49,5 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson  49,3 52,0  5,3 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
  5  3  62,2 49,4 Stefan Stolt - Jan Wigren      45,3 49,2  3,2 29994 88328 Vänersborgs BS              
  6  7  61,6 48,9 Rolf Westlund - Jonas Hogedal    33,9 43,0 -2,4 91095 29993 Vänersborgs BS              
  7  4  56,8 45,1 Gunnar Andersson - Galina Nilsson  46,2 37,7 -0,2 20573 29991 Vänersborgs BS              
  8  2  48,9 38,8 Per Ivarsson - Ann Stridh      22,8 51,9 -3,1 26016 30023 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS


Scoretavlor