2008-06-18   

Tyvärr blev denna omgång inställd pga av för få par. Vi var bara två par.
Alla i Trollhättan som vill ha en klubb uppmanas också verka för detta genom att komma
och spela. Vi ger inte upp utan kommer att försöka övertala vissa i förväg för 
att garantera att det blir spel.
Om DU kan komma ring gärna någon av oss !
Vi ses nästa onsdag !

Per Ivarsson 070-54 29092
Rolf Westlund 0520-481530