Trollhättans BK spelade månsdagen 13:te oktober en tävling i
Nyströms Hörna med 30 brickor och medel: 30.

1 Per Ivarsson - Jonas Hogedal  2,38
2 Mats Nordén - Ulf Mårtensson  3,30
3 Kalle Fyhr - Lars Lidin       3,28
4 Dag Höglund - Jan Odén        3,24


Med vänlig Hälsning Per Ivarsson, TBK