Förslag ny bridgeklubb i Trollhättan.

 

Plats: Drottningg 49, andra våningen vid Nyströms hörna vid Torget i Trollhättan (ingång 20 m söder ut på Drottng ut från hörnet Drottningg/Gärdhemsv och på samma sida som torget) dvs samma lokaler som den gamla klubben senast spelade i för snart 20 år sedan

 

När: Måndagar kl 18.30 ( hade helst sett onsdagar men då var lokalen upptagen.)

 

Spelavgift: 30 kr/person inkl kaffe och tilltugg. Av dessa 30 kr går ca 10 kr till prispengar.

 

Hemsida: 2stadsbridge.gotanet.se

 

Klubben ska vara medlem i Svenska Bridgeförbundet och resultaten rapporteras in varvid bronspoäng utdelas.

 

Spelupplägg: Alltid partävling med penningpriser och maskinlagda givar vid jämnt antal par och manuellt lagda vid udda par (översits). Jourspelare finns varje gång och som samtidigt är fikaansvarig. Den som spelar med jouren hjälper också till med fikat. Jourspelaren betalar ingen spelavgift.

Färre än 4 par: inställt       priser

4 par:     3 * 10 brickor       2*30=60 kr

5 par:     4 * 7 brickor         2*30=60 kr

6 par:     5 * 6 brickor         2*30+2*20=100 kr

7 par:     6 * 5 brickor         2*40+2*30=140 kr

8 par:     7 * 4 brickor         2*50+2*30=160 kr

9 par:     8 * 3 brickor         2*50+2*30+2*20=200 kr

10 par:   9 * 3 brickor         2*50+2*30+2*20=200 kr

11 par:   10 * 3 brickor       2*60+2*30+2*20=220 kr

12 par:   11 * 2 brickor       2*60+2*30+2*20+2*20=260 kr

13 par:   12 * 2 brickor       2*60+2*30+2*20+2*20=260 kr

14 par:   13 * 2 brickor       2*60+2*30+2*20+2*20=260 kr

15 par:   12 * 2 brickor       2*60+2*30+2*20+2*20+2*20=300

16 par:   9 * 3 brickor         2*60+2*30+2*20+2*20+2*20=300

Osv 3-brickors och max 27 brickor vid jämnt parantal och 2-brickors vid översits och då max 24 brickor.

 

Ekonomi: Hyra av lokal + bridgematerial av SBF Veteranerna för 200 kr/gång. Ca 10 kr/person utdelas i priser. Kaffe med tilltugg serveras till en kostnad för klubben av ca 6 kr/person. Ytterligare kostnader är bronspoäng samt köp av färdiglagda givar – kostar 2 kr/giv dvs 60 kr (30 givar) för en kväll - från Uddevalla. Med en avgift på 30 kr/person bör det bli en del över som ska sparas till inköp av BridgeMate (BM) för snabb och säker inmatning av resultat.

Prispengar betalas ut vid årets slut nu i början. När klubbens ekonomi stabiliserats så ska normalt utbetalning ske omedelbart efter varje spelkväll. Medlemmar som vill snabba på anskaffandet av BM kan låna ut sina prispengar till klubben. Dessa återbetalas när klubbens ekonomi tillåter det sedan man skaffat BM. Ev kan man när man fått snurr på verksamheten äska räntefritt lån från kommunen till investering av BM.

 

Styrelse: Ordförande, kassör och sekreterare väljs av årsmötet som hålls andra måndagen i januari. Sedvanliga styrelsemöten hålls inte utan all kommunikation sker via mail och förslagslåda för de som inte har mail.

 

 

2007-02-05 Per Ivarsson 070-54 29092 pi@leissner.se